27.3.2017

Z energetiky Aleny Vitáskové: Tarif pro samovýrobce

Samovýrobci jsou ti, kteří elektrickou energii vyrábějí a současně také spotřebovávají. Patří k nim majitelé mikrozdrojů bez ohledu na to, zda jsou držiteli licence a elektřinu do sítě posílají nebo mají instalaci dle zjednodušeného připojení, popřípadě licenci nevlastní a do sítě žádnou energii neposílají.

Předně je třeba připomenout, že momentálně podíl takových samovýrobců činí přibližně půl procenta. Vzhledem k předpokládanému vývoji bude decentrálních zdrojů přibývat. Z toho důvodu se Energetický regulační úřad domnívá, že je nutné již v současné době nastavit tarif pro samovýrobce, čímž bude nastolen jasný rámec pro všechny současné i budoucí instalace.

Samovýrobci tak budou předem znát částky, které mají zahrnout do svých projektů, aby se dopočítali konečných finančních nákladů. Současný tarifní systém, kde tarif pro samovýrobce chybí, vytváří sociálně-ekonomickou nerovnost tím, že část plateb majitelů zdrojů přenáší na ty, kteří vlastní zdroj neprovozují.

Decentrální výrobci vyvolávají zvýšené investice nejen do distribuční, ale také do přenosové soustavy, což se opět promítá do cen pro konečného spotřebitele. Je však potřeba nastavit systém tak, aby se decentrální zdroje neodpojovaly od sítě a nadále síť používaly. Zdražila by se tak elektřina nám všem.

Odpovědí na masivnější rozvoj decentralizace, která souvisí právě se samovýrobou, by pak měla být celková úprava tarifního systému, ve kterém bude tarif pro samovýrobce nadále sehrávat svou úlohu. Projekt, jenž se touto otázkou zaobírá, zůstává prozatím hudbou budoucnosti, avšak už má pracovní název Vyvážený tarifní systém. Podrobněji se jím budeme zabývat příště.

Autorka je předsedkyní ERÚ

Zdroj: e15.cz


archív informujeme »