18.4.2017

Z energetiky Aleny Vitáskové: Druhy elektráren

Všechny elektrárny nevyrábějí elektřinu na stejném principu. Jejich základní druhy se rozlišují podle prvotní energie.

Elektrárny tepelné využívají chemicky vázanou energii uvolňovanou při spalování paliva, tedy uhlí, ropy, zemního plynu a podobně. Patří mezi ně Chvaletice, Prunéřov, Opatovice, Tisová, Počerady či Mělník. Princip fungování takové elektrárny je založen na přeměně energie paliva na energii tepelnou, následně na energii mechanickou a poté mechanické energie na elektrickou

Elektrárny jaderné využívají tepelnou energii vznikající při štěpení atomových jader těžkých prvků, uranu 235 nebo plutonia 239. Jsou to Temelín a Dukovany.

Elektrárny vodní využívají kinetickou a potenciální energii vodních zdrojů. Těchto elektráren je v Česku celá řada. Jedněmi z mnoha jsou například Lipno I, Lipno II, Kamýk, Orlík, Slapy, Štěchovice a Vrané, které tvoří Vltavskou kaskádu. V Česku je také mnoho malých vodních elektráren.

Elektrárny větrné využívají energii větru k pohonu větrného motoru, který otáčí generátorem a vyrábí elektrickou energii. Povětrnostní vlivy v tuzemsku však nejsou pro jejich provoz ideální. V Česku funguje kolem 75 větrných elektráren, největší jsou Kryštofovy Hamry – Přísečnice.

Fotovoltaické elektrárny získávají elektrickou energii přímo ze slunečního záření. Není dostatečně analyzováno, do jaké míry je tato výroba takzvaně ekologická. Je třeba zohlednit výrobu a likvidaci solárních panelů nebo také zastavění vysoce bonitní zemědělské půdy.

Z těchto informací už může člověk usuzovat, jakou technologii využívá elektrárna, která stojí třeba nedaleko jeho bydliště. Příště přijde řada na neobnovitelné zdroje a smysl zkratky OZE.

Autorka je předsedkyní ERÚ

Zdroj: e15.cz


archív informujeme »