Výběrové řízení

Individuální výběr dodavatele

Vzhledem ke komplexnosti poskytovaných služeb a profesionálnímu přístupu je tento produkt vhodný zejména pro větší a střední podniky, případně zákazníky s větším počtem odběrných míst.

 

POPIS PRODUKTU

 • analýza současného smluvního stavu a nastavení distribučních parametrů
 • definice obchodního modelu nákupu komodit - fixní cena / postupný nákup
 • příprava zadávacích podmínek pro odeslání poptávky
 • doporučení vhodných dodavatelů
 • oslovení vybraných dodavatelů a zaslání zadávací dokumentace
 • realizace výběru dodavatele prostřednictvím e-aukce, nebo formou osobního jednání
 • kontrola správnosti a kompletnosti všech náležitostí nového obchodního vztahu
 • podpora při procesu změny dodavatele

 

DALŠÍ NABÍZENÉ SLUŽBY

 • systém správy energetického managementu – webová aplikace EnergyBroker www.energybroker.cz
 • realizace energetického managementu
 • zajištění funkce externího energetika
 • implementace normy ČSN EN ISO 50001 – Systémy managementu hospodaření energií
 • postupné nákupy energií

Dokumenty ke stažení

.pdf leták Výběrové řízení