Veřejné zakázky

Výběr dodavatele energií dle zákona o zadávání veřejných zakázek

Vzhledem ke komplexnosti poskytovaných služeb a garanci splnění všech zákonných norem je tento produkt vhodný zejména pro města a obce, a organizace jimi zřizované, a pro státní správu. Garantujeme proces realizace veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen “ZZVZ”).

 

POPIS PRODUKTU

 • zpracujeme audit spotřeby elektřiny/zemního plynu
 • navrhneme nejvhodnější:
  - formu ceny – fixní cena vs. koeficient pro postupný nákup energií
  - druh zadávacího řízení – otevřené řízení dle § 56 a § 57 ZZVZ, zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 ZZVZ (hodnocení nabídek elektronickou aukcí)
 • zpracujeme zadávací dokumentaci a další související dokumenty
 • v případě „obálkových metod“ zajistíme vyhodnocení veřejné zakázky pomocí elektronické aukce ve vlastním certifikovaném nástroji EnergyBroker
 • zabezpečíme uveřejnění veškerých formulářů ve Věstníku veřejných zakázek v souladu se ZZVZ
 • zajistíme odbornou podporu při veškerých činnostech zadavatele (od zahájení zadávacího řízení po jeho ukončení)
 • zpracujeme kompletní dokumentaci pro archivaci zadavatele
 • zaručíme profesionální přístup a nejvyšší odbornost

 

DALŠÍ NABÍZENÉ SLUŽBY

 • systém správy energetického managementu – webová aplikace EnergyBroker www.energybroker.cz
 • realizace energetického managementu
 • zajištění funkce externího energetika
 • implementace normy ČSN EN ISO 50001 – Systémy managementu hospodaření energií
 • postupné nákupy energií

Dokumenty ke stažení

.pdf leták - Veřejné zakázky