22.5.2014

V Praze proběhl první odborný seminář

Dne 21.5.2014 proběhl v Praze v hotelu Ibis seminář na téma ,,Efektivní správa energií, možnost dotačních titulů 2014". Seminář pořádala společnost ENSYTRA s.r.o. ve spolupráci s firmami energomonitor s.r.o. a CYRRUS ADVISORY, a.s. Účastníci z řad veřejného i soukromého sektoru měli možnost mimo jiné vidět funkcionality s reálnými daty komoditního portálu EnergyBroker. Přednášející Ing. Ondřej Grohar a David Suchomel za společnost ENSYTRA s.r.o. prezentovali evidenci odběrných míst, funkce pro výpočet samoodečtů, vyčíslení celkových nákladů na distribuci a na dodávku energií při zadání spotřeb v MWh, grafy a exporty u jednotlivých odběrných míst, dostupnost informací z energetických burz přímo v portálu EnergyBroker, ukázku realizace elektronických aukcí a v neposlední řadě také ukázku postupného nákupu v aplikaci EnergyBroker.

Seminář vzbudil u účastníků velký zájem, čehož si velmi vážíme. Další možnost účastnit se tohoto semináře je v Ostavě 3.6.2014 a v Olomouci 6.6.2014. Bližší informace včetně registračního formuláře naleznete zde ».

Fotogalerie

Ing. Ondřej Grohar - ENSYTRA s.r.o. Patrick Zandl - energomonitor s.r.o.


archív aktualit »