9.4.2018

V BRNĚ S ENERGIÍ ON-LINE

Statutární město Brno zavádí od roku 2015 na budovách ve svém majetku management hospodaření s energiemi v souladu s normou ČSN EN ISO 50001 - Systémy managementu hospodaření s energií. Cílem je efektivní energetický management (EnMS), který vede ke snižování energetické náročnosti, zvyšování energetické účinnosti, snížení produkce emisí a snížení dopadu na životní prostředí. V současné době je EnMS zavedeno celkem u 33 organizací, postupně jsou zde zahrnovány nové městské části, příspěvkové organizace a obchodní společnosti města Brna.

Ke správě odběrných míst a evidenci spotřeb a nákladů pro komodity elektrická energie, zemní plyn, teplo a voda, využívá Statutární město Brno komoditní portál EnergyBroker. Díky této webové aplikaci může svým občanům zprostředkovávat aktuální informace o vývoji spotřeb, nákladů a energetické náročnosti ve spravovaných budovách, a to vše přímo přes banner umístěný na hlavní straně oficiálních stránek města Brna (viz níže):


archív aktualit »