11.7.2014

Úspěšné semináře Efektivní správa energií

V květnu a červnu tohoto roku proběhla série odborných seminářů, které se konaly v Praze, Sokolově, Ostravě a Olomouci, na téma ,,Efektivní správa energií, možnost dotačních titulů 2014". Seminář pořádala společnost ENSYTRA s.r.o. ve spolupráci s firmami energomonitor s.r.o. a CYRRUS ADVISORY, a.s. Účastníci z řad veřejného i soukromého sektoru měli možnost mimo jiné vidět funkcionality s reálnými daty komoditního portálu EnergyBroker.

Přednášející Ing. Ondřej Grohar a David Suchomel za společnost ENSYTRA s.r.o. prezentovali evidenci odběrných míst s funkcí pro výpočet faktury dle zadaných samoodečtů, společně s vyčíslením celkových nákladů na distribuci a na dodávku energií při zadání spotřeb v MWh. Dále představili možnost výstupu dat v podobě grafů a exportů u jednotlivých odběrných míst, ukázku realizace elektronických aukcí a postupného nákupu energií. V neposlední řadě názorně předvedli automatické zasílání upozornění na on-line vývoj cen prostřednictvím e-mailu či SMS, které je navázáno na informace z energetických burz zobrazujících se přímo v portálu EnergyBroker.

Zástupci společnosti energomonitor, která se zabývá měřením energií v reálném čase, prezentovali své chytré zařízení, které sleduje spotřebu a pomocí internetu ji umožňuje vyhodnocovat.  Lze tak pohodlně sledovat okamžitou i průměrnou spotřebu, její historii i náklady. V rámci posledního bloku seminářů přednášeli experti ze společnosti CYRRUS ADVISORY na téma možnosti dotačních titulů pro veřejný a soukromý sektor v roce 2014.

Seminář vzbudil u účastníků velký zájem, čehož si velmi vážíme a do budoucna plánujeme realizaci dalších seminářů v oblasti energetiky.


archív aktualit »