3.4.2017

Staré trubky dosluhují, GasNet dává miliardy do nových plynovodů

Ne právě kvalitní výstavba plynovodů v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století nutí distributora GasNet ze skupiny Innogy více platit za rekonstrukce.

Provozovatel plynovodní sítě na většině českého území, společnost GasNet ze skupiny Innogy, za posledních šest let více než zdvojnásobil investice do sítě. Loni za rekonstrukce a modernizace potrubí a regulačních stanic utratil 3,38 miliardy korun. V roce 2010 firma do sítí investovala přes 1,5 miliardy korun.

„Nárůst je dán stavem sítě. Teď začíná dosluhovat zařízení, které bylo postaveno v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století, kdy se stavělo hodně, ale ne příliš kvalitně,“ vysvětluje Jan Valenta, ředitel GasNet.

Při rekonstrukcích GasNet postupně optimalizuje kapacitu sítě. Ta je historicky postavená tak, aby dokázala přepravit až dvanáct miliard metrů krychlových plynu ročně. Ve skutečnosti jí ročně proteče zhruba osm miliard metrů krychlových.

Snižujeme například počet regulačních stanic, které převádějí tlak v jednotlivých částech sítě. Ušetříme tím do budoucna provozní náklady,“ dodává Valenta. Podle pravidel, která stanovuje Energetický regulační úřad, musí GasNet do sítě investovat mezi roky 2009 a 2024 stejné množství peněz, kolik činí úřadem schválené odpisy majetku. Jejich výše se promítá do regulovaných cen za distribuci plynu. „Investice jsme nastavili tak, abychom při vyhodnocení neměli investiční dluh a zároveň, aby investice byly optimální z pohledu nákladů,“ vysvětluje Valenta.

Nově instalovaná zařízení bude firma odepisovat až do roku 2045 a jejich technická životnost skončí kolem roku 2050. Není ovšem jisté, kolik plynu se v té době bude sítí přepravovat. Kvůli snaze omezovat používání fosilních paliv je možné, že spotřeba plynu bude klesat. Odpisy distribuční firmy by se tak rozpočítávaly na menší objem plynu, což by vedlo k růstu cen za distribuci.

GasNet v loňském roce dosáhl zisku 4,85 miliardy korun. Na celkovém zisku po zdanění skupiny Innogy ve výši 8,5 miliardy korun se podílel z 57 procent. Necelou polovinu GasNet vyplatí investiční skupině Macquarie, která v distribuční společnosti vlastní 49 procenta.

 

Zdroj: e15.cz


archív informujeme »