10.11.2017

Společnost Ensytra letos upevnila své prvenství v oblasti poskytování software pro energetický management pro veřejnou správu

Rok 2017 byl pro naši společnost klíčový z hlediska získání nejvýznamnějších  zákazníků z řad veřejného sektoru. V první polovině roku začalo náš systém EnergyBroker využívat Statutární město Brno. V říjnu byla provedena úspěšná implementace systému pro správu energetického managementu pro Hlavní město Praha. V obou případech těchto významných zákazníků je energetický management realizován u tisíců odběrných míst a budov. 

To, že systém využívají dvě největší města v České republice, je jasným důkazem toho, že  EnergyBroker je  vhodným nástrojem pro provádění energetického managementu velkých a svou strukturou složitých organizací.  Potřebou evidovat a vyhodnocovat svá energetická data společně se zřízenými organizacemi a společnostmi s majetkovou účastí města v on-line systému se zabývá stále více organizací  a téma energetického managementu je velmi aktuální.

K velkému komfortu při práci se systémem EnergyBroker přispívá i to, že je intuitivní a nabízí on-line uživatelskou podporu týmu lídí, kteří jsou každý všední den připraveni na chatu a telefonu.


archív aktualit »