5.11.2013

Rekapitulace činnosti

Zatím největší počet zrealizovaných výběrových řízení proběhl během třetího kvartálu roku 2013. Všechna výběrová řízení byla zakončena transparentní formou elektronické aukce, a to na různě dlouhá období dodávky. Zadavateli těchto zakázek byly soukromé obchodní společnosti se sídly po celém území České republiky. Samotná realizace e-aukcí probíhala hladce ke spokojenosti všech zúčastněných. Nejnižší částky za jednotku zemního plynu se pohybovaly kolem 700 Kč/MWh, v případě elektrické energie nejnižší ceny dosáhly pod 1000 Kč/MWh.

Výsledkem výběrových řízení zakončených elektronickou aukcí je výrazný rozdíl ve výsledné ceně dodávky s porovnáním běžných cen uvedených v cenících tuzemských dodavatelů.


archív aktualit »