1.11.2011

Postupný nákup pro Moravskou Třebovou

V roce 2009 si společnost ENSYTRA, s.r.o. připsala prvenství v rámci republiky, když zorganizovala pro město Králíky veřejnou zakázku na dodavatele zemního plynu s vyhodnocením ceny dle cenového vzorce.
V letošním roce si naše společnost připsala další republikové prvenství.
Pro město Moravská Třebová zorganizovala dvě veřejné zakázky, jednu na dodavatele zemního plynu a druhou na dodavatele elektřiny. Obě zakázky byly vyhodnoceny formou elektronické aukce. Ale na tom by nebylo nic zvláštního.
Prvenství spočívá v tom, že předmětem hodnocení a soutěže dodavatelů nebyla jimi nabízená cena v Kč za MWh elektřiny a plynu, jak je to obvyklé. Dodavatelé nabízeli cenový koeficient s tím, že nákup potřebného objemu energií bude realizován postupně v průběhu roku podle vývoje cen. V praxi to znamená, že dodavatelé nabízeli koeficient, kterým se bude násobit cena komodity na burze v den nákupu a za takto určenou cenu budou městu elektřinu a zemní plyn prodávat. A město si samo určí, kdy a jaký objem energie nakoupí. Samozřejmě tento způsob nákupu vyžaduje sledování vývoje cen a jejich predikci, což se neobejde bez odborných znalostí a přístupu k informacím. A to je práce naší společnosti.
Na základě podepsané tříleté smlouvy naše společnost bude pro měst Moravská Třebová sledovat vývoj cen na komoditních burzách a na základě tohoto vývoje dávat doporučení k uskutečnění nákupu v ten nejvhodnější okamžik. Cílem je využívat třeba i krátkodobých propadů či snížení cen komodit na burze pro uskutečnění nákupů a tím dosáhnout co nejnižších nákladů na energie. Tento způsob nákupu eliminuje riziko, že nakoupíme v době, kdy už jsme nuceni nakoupit ať už proto, že potřebujeme zajistit dodávky na nové období, nebo že je vyhlášena veřejná zakázka v určitém čase a v tom čase dostaneme nabídky, které jsou odrazem momentálních cen na burze.
Město Moravská Třebová je prvním městem v České republice, které zvolilo způsob postupného nákupu s pomocí cenového koeficientu.
Věříme, že tímto způsobem ušetříme ještě více finančních prostředků z rozpočtu města, než kdybychom nakupovali s pomocí klasické veřejné zakázky.


archív aktualit »