15.2.2016

Pomůžeme s implementací ČSN EN ISO 50001 Systémy managementu hospodaření energií

Mnozí zástupci veřejné správy, kteří chtěli žádat o dotaci v rámci prioritní osy 5, Operačního programu životního prostředí 2014-2020, si určitě všimli nové povinnosti pro přiznání dotace, a to zavést energetický management. Cílem energetického managementu je efektivní řízení snižování spotřeby energie a s tím spojené úspory nákladů, potažmo zlepšení provozního režimu či dopadů na životní prostředí. Právě z těchto důvodů se klade stále větší důraz na to, aby spotřebitelé energie sledovali, vyhodnocovali a dokázali navrhnout potřebná opatření. Implementace ČSN EN ISO 50001 Systémy managementu hospodaření energií ideálně dopomáhá k vytvoření systematického procesu vedoucího k dosažení výše uvedeného, přičemž je nutno podotknout, že se netýká pouze subjektů veřejné správy, ale také subjektů podnikatelských. Ti se navíc, pokud jsou velkým podnikem, certifikací ČSN EN ISO 50001 Systémy managementu hospodaření energií v organizaci oprostí od povinnosti zpracovávat každé 4 roky energetický audit. Více se dozvíte zde.


archív aktualit »