11.6.2018

Novým významným zákazníkem společnosti ENSYTRA s. r. o. je Olomoucký kraj

Olomoucký kraj v rámci veřejné zakázky na poskytovalete „Elektronické aplikace pro energetický management Olomouckého kraje“ vyhodnotil jako nejvhodnější nabídku naší společnosti.

Kompletní implementaci systému správy energetického managementu ve všech příspěvkových organizací budeme poskytovat prostřednictvím komoditního portálu EnergyBroker, který naše společnost vyvinula a zároveň je i jejím správcem.

Cílem energetického managementu je efektivní řízení snižování spotřeby energie a s tím spojené úspory nákladů, potažmo zlepšení provozního režimu a dopadů na životní prostředí. Právě z těchto důvodů se klade stále větší důraz na to, aby spotřebitelé energie sledovali, vyhodnocovali a dokázali navrhnout potřebná opatření.

Olomouckému kraji děkujeme za důvěru a těšíme se na vzájemnou spolupráci.


archív aktualit »