Levné energie pro domácnosti

Hlavní výhody nákupu elektřiny a zemního plynu prostřednictvím e-aukce

 • nejlepší možná cena elektřiny a zemního plynu v čase nákupu
  zajistíme nejlepší možnou fixní cenu dané energie po celé období dodávky, případně postupný nákup energií dle aktuálního vývoje cen na burze
 • odpovědnost za bezchybně nastavený smluvní vztah dodávky
  odpovídáme za vystavenou smlouvu, jež zaručuje dodávku dané komodity bez nesmyslných sankcí a nevýhodných ujednání ze strany dodavatele
 • garance odbornosti v celém procesu nákupu energií
  zaručujeme součinnost v každém kroku vedoucím k získání nejvýhodnějších cen energií včetně odborné zákaznické péče po celou dobu dodávky

Jednotlivé kroky nákupu energií

 • bezplatná registrace do portálu EnergyBroker, která Vás k ničemu nezavazuje a máte zde možnost bez jakýchkoli poplatků jednoduše evidovat svá odběrná místa
 • úhrada jednorázového poplatku za zařazení do Evidence účastníků e-aukcí ve výši 242 Kč
  vč. DPH
  domácnost neplatí žádné další poplatky za zrealizovanou e-aukci (i účast v dalších aukcích je bezplatná)
 • podpis smlouvy o poskytování služeb (včetně plných mocí) s naší společností
 • dodání kopie stávající smlouvy a poslední zúčtovací faktury od stávajícího dodavatele
 • realizace nákupu elektrické energie / zemního plynu prostřednictvím e-aukce
  zákazník vstupuje do e-aukce, kde je sdruženo více domácností, a to za účelem získání co nejvýhodnější ceny energií

Po realizaci e-aukce je vygenerována Smlouva o sdružených službách dodávky v elektronické podobě ve formátu PDF, jejímiž účastníky je zákazník a vítězný dodavatel. Zprostředkovatel na základě plné moci podepíše smlouvu za zákazníka a předá dodavateli.

Dokumenty ke stažení

.pdf leták - Levné energie pro domácnosti