21.10.2014

Historicky nejvýhodnější koeficient postupného nákupu pro veřejný sektor

Město Choceň se letos rozhodlo realizovat prostřednictvím našich energetických specialistů veřejnou zakázku na koeficient postupného nákupu plynu pro roky 2015, 2016 a 2017. Rozhodně se to dá označit jako chytrý tah, jelikož vítězná hodnota koeficientu pro postupný nákup plynu se zastavila na hodnotě 1,017, což znamená, že vítězný dodavatel bude zadavateli účtovat v průběhu nadcházejících tří let cenu s obchodní přirážkou ve výši pouze 1,7%. Město Choceň má tak skvělou příležitost ušetřit statisíce ze svého rozpočtu, jelikož ve spoplupráci s našimi specialisty bude nakupovat plyn dle aktuálního vývoje velkoobchodních cen na burze European Energy Exchange AG (www.eex.com).


archív aktualit »