4.3.2016

Firmy dohánějí chybějící energetické audity, hrozí jim milionové sankce

Více než tři čtvrtiny tuzemských firem nestihly provést povinný energetický audit. Ten jim k 5. prosinci loňského roku uložila novela zákona o hospodaření energií, která vstoupila v platnost jen o pár měsíců dříve, a sice v červenci. Většina velkých společností, jichž se nová povinnost týká, se nevydala ani alternativní cestou, tedy certifikací dle normy ISO 50001.

Státní energetická inspekce (SEI) již s předstihem avizovala, že vzhledem k opožděnému přijetí novely nebude v prvních měsících roku 2016 kontroly zaměřené na zpracování energetického auditu z vlastní iniciativy provádět.

 

Žádné udání zatím nepřišlo

„Pokud bychom však obdrželi podání, které musí být ze zákona prověřeno, budeme požadovat buď zpracovaný energetický audit, nebo doklady o tom, že se na něm již pracuje,“ říká ústřední ředitel SEI Pavel Gebauer.

„V případě, že jej firma nepředloží, ale prokáže alespoň započetí prací na tomto auditu, může SEI vzít tato zjištění při kontrole v potaz,“ doplnila Marcela Juračková, ředitelka odboru kontroly Státní energetické inspekce. Dosud však úřad žádný podnět na toto téma neobdržel.

Jak dlouho bude tolerantní přístup energetiků trvat? „K tomuto rozhodnutí zatím nedošlo. Po skončení prvního čtvrtletí 2016 bude vyhodnocena situace a podle dostupných informací se na dalším postupu Státní energetická inspekce dohodne s Ministerstvem průmyslu a obchodu,“ konstatuje mluvčí SEI Radka Vymlátilová.

Firmám, které nebudou mít tyto povinnosti v pořádku, hrozí milionové pokuty. Maximální výše sankce je 5 milionů. A na zvýšené aktivitě podniků je to nyní znát. Například jejich zájem o certifikáty ISO v lednu vzrostl o 50 procent.

„Firmy začínají chápat, že benevolentní přístup SEI nebude trvat věčně. Z kraje roku evidujeme padesátiprocentní nárůst zájmu o certifikáty ISO 50001, což je oproti loňskému prosinci razantní obrat. Vlastně se není čemu divit, pokud se chtějí vyhnout sankcím, mají firmy nejvyšší čas, jak zákonné požadavky do poloviny roku stihnout,“ říká Jakub Kejval z Bureau Veritas. „Příměří mezi inspektory a soukromým sektorem se mi do té doby jeví jako rozumné,“ dodává.

 

Dohnat zpoždění

Snahu dohnat zpoždění registrují také další podniky z oboru energetických auditů. „Zaznamenali jsme zvýšený zájem od firem, které splňují podmínky povinnosti zpracovat energetický audit, a to především v posledních dvou měsících loňského roku. Spousta firem zaregistrovala tuto povinnost až na poslední chvíli, zejména firmy, které mají zahraniční majitele,“ vysvětluje Radek Novotný ze společnosti Energoplan.

Novela zákona o hospodaření energií nabyla účinnosti 1. července 2015. Státní energetická inspekce připouští, že firmy nemusely mít na splnění předmětné povinnosti do 5. prosince loňského roku dostatek času. Rovněž kapacita osob oprávněných zpracovávat energetický audit byla omezená.

 

Zdroj: e15.cz


archív informujeme »