Externí energetik

Přidanou hodnotou této služby je zejména odborná podpora v oblasti energetické legislativy a zajištění plnění zákonných povinností. Služba je vhodná jak pro subjekty z veřejného sektoru, tak pro subjekty ze sektoru korporátního.

 

POPIS PRODUKTU

  • zajistíme plnění veškerých legislativních povinností (záležitosti týkající se vyhotovení průkazů energetické náročnosti budov, energetických auditů či posudků, kontroly kotlů a rozvodů tepla a klimatizací, apod.)
  • budeme evidovat a spravovat data spotřeb a nákladů za dodávku energií a provádět kontrolu faktur za energie (zahrnuje optimalizaci nákladů, distribučních sazeb, velikosti hlavního jističe, rezervovaných kapacit apod., porovnání skutečně fakturovaných hodnot s ujednáními ve smlouvách)
  • zastoupíme vás (resp. odborně poradíme) při komunikaci s distributory a dodavateli energií (přihlášení nových odběrných míst zahrnující kontrolu smluv, přepisy OM na jiné subjekty, ukončení odběrů s demontáží i bez, změny distribučních sazeb, velikosti hlavních jističů, změny rezervovaného příkonu, sjednávání rezervovaných kapacit apod.)
  • zajistíme přefakturaci dle podružných měřidel (např. nájemcům)
  • poskytneme právní poradenství v oblasti energetické legislativy a poradenské služby k zajištění práv odběratele - smlouvy, ceníky, výpadky dodávek, apod.

 

DALŠÍ NABÍZENÉ SLUŽBY

  • systém správy energetického managementu – webová aplikace EnergyBroker www.energybroker.cz
  • realizace energetického managementu
  • implementace normy ČSN EN ISO 50001 – Systémy managementu hospodaření energií
  • administrace veřejné zakázky/výběrového řízení na dodavatele elektrické energie, zemního plynu
  • postupné nákupy energií

Dokumenty ke stažení

.pdf leták - externí energetik