EnergyBroker

Komoditní portál EnergyBroker (dále jen “EB”) je softwarovou aplikací přístupnou přes webové rozhraní na adrese www.energybroker.cz, určenou pro dlouhodobé sledování a vyhodnocování energetických a ekonomických dat u komodit elektřina, zemní plyn, teplo a voda.

 

POPIS PRODUKTU

 • evidence a správa odběrných míst elektřiny, plynu, tepla a vody
 • možnost kontroly správnosti faktur za dodávku elektřiny/plynu
 • propočet skutečné energetické náročnosti budovy
 • grafické srovnání spotřeby energií v režimu skutečný odběr a predikce odběru pro dané období, možnost sledování meziroční změny ve spotřebě energií
 • zadání samoodečtů s možností automatického exportu dat a následným odesláním dodavateli
 • možnost provedení optimalizace distribučních (regulovaných) nákladů u elektřiny a zemního plynu (optimalizace velikosti jističů, distribučních sazeb, denních rezervovaných kapacit)
 • výběr dodavatele elektřiny a zemního formou nákupu fixní ceny nebo postupného nákupu energií

Výčet všech funkcionalit systému je velmi rozsáhlý, proto Vám jej v případě Vašeho zájmu rádi poskytneme.

Tuto službu lze optimálně kombinovat se službou realizace energetického managementu a zároveň je ideálním podpůrným nástrojem při implementaci normy ČSN EN ISO 50001 – Systémy managementu hospodaření s energií.

EnergyBroker je také vhodným nástrojem v případě, že chcete žádat o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 např. na zateplení budov, výměnu oken apod., jelikož novelou zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií je nutnou podmínkou k získání dotace provádění energetického managementu.

 

DALŠÍ NABÍZENÉ SLUŽBY

 • realizace energetického managementu
 • implementace normy ČSN EN ISO 50001 – Systémy managementu hospodaření energií
 • zajištění funkce externího energetika
 • administrace veřejné zakázky/výběrového řízení na dodavatele elektrické energie, zemního plynu
 • postupné nákupy energií

Dokumenty ke stažení

.pdf leták - EnergyBroker