Energetický management

Energetický management je určitý soubor opatření a činností, jejichž cílem je efektivní řízení snižování spotřeby energie. Lze jej nastavit individuálně pro každou organizaci (potažmo budovu) s cílem postupného dosahování úspor energie, přičemž výsledkem může být i zlepšení provozního režimu a dopadů na životní prostředí.

 

POPIS PRODUKTU

 • zabezpečíme evidenci a vyhodnocení spotřeb energií alespoň v měsíční periodě
 • stanovíme potenciál úspor energie
 • zajistíme odbornou asistenci při samotné realizaci plánovaných opatření
 • vyhodnotíme spotřeby energie a účinnost realizovaných opatření
 • porovnáme předpokládané a dosažené úspory
 • zajistíme tvorbu a aktualizaci energetických koncepcí a akčních plánů

Tuto službu lze optimálně kombinovat se službou poskytnutí systému pro správu energetického managementu – webové aplikace EnergyBroker.

 

DALŠÍ NABÍZENÉ SLUŽBY

 • systém správy energetického managementu – webová aplikace EnergyBroker www.energybroker.cz
 • implementace normy ČSN EN ISO 50001 – Systémy managementu hospodaření energií
 • zajištění funkce externího energetika
 • administrace veřejné zakázky/výběrového řízení na dodavatele elektrické energie, zemního plynu
 • postupné nákupy energií

Dokumenty ke stažení

.pdf leták - Energetický management