7.7.2016

Energetické úspory s dotací z OPŽP

Dnem 1.7.2016 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR 39. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP 2014-2020. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 5, investiční priority 1, Specifický cíl 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energiebudou přijímány od 1. září 2016 do 20. prosince 2016.

Stejně jako v předchozí výzvě se shodným specifickým cílem je opět podmínkou zajišťovat energetický management - tj. mít zavedený a pravidelně využívaný systém umožňující evidenci, kontrolu a řízení spotřeby energie, a zabezpečit osobu odpovědnou za realizaci energetického managementu - ideálně pozici energetického manažera. Zde je na místě také připomínka, že by energetický management měl být plánovitou součástí již od přípravy projektu, jak uvádí Metodický návod pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu v prioritní ose 5 OPŽP 2014-2020.  

V této oblasti pro Vás zajistíme nejen zpracování energetického posudku, ale zejména poskytneme systém pro realizaci energetického managementu a v případě potřeby mohou naši specialisté plnit také funkci externího energetického manažera.

Pro bližší informace se neváhejte ozvat - viz kontakty


archív aktualit »