24.4.2013

Elektřina a plyn pro město Přelouč na Komoditní burze PROFIT

Dne 22.04.2013 se uskutečnil burzovní obchod na Komoditní burze PROFIT, kde Město Přelouč a jeho příspěvkové  organizace obchodovaly prostřednictvím dohodce firmy ENSYTRA s.r.o.  o nejvýhodnější ceny plynu na rok 2014 a elektřiny na roky 2014, 2015.  V předpokládaném objemu pro roky 2014 a 2015  se u elektřiny podařilo ušetřit částku 382.165,58 Kč bez DPH, což je úspora cca 12% a u plynu 14.015,90 Kč bez DPH, což je úspora 0,69%.  Úspory jsou počítány v porovnání se stávajícími smluvními cenami města a příspěvkových organizací platných pro rok 2013. Úspora u plynu není tak výrazná, jelikož již stávající vysoutěžená cena je velmi nízká a byla také dohodnuta na Komoditní burze PROFIT. U elektřiny se podařilo snížit ceny téměř ve všech sazbách, nejvýrazněji však v sazbě C62d pro veřejné osvětlení, které tvoří největší část spotřeby.

Zdroj: oficiální webové stránky města Přelouč

http://www.mestoprelouc.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=13456&id_org=13456&id=546848


archív informujeme »