3.1.2017

Dotace v programu EFEKT 2017-2021 – zavedení energetického managementu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo výzvu č. 5/2017 v programu EFEKT 2017-2021, kde je možné žádat na jeden subjekt (kraj, podnikatel, město/obec nad 10 tis. obyvatel) až 500 tis. Kč, a to nejpozději do 28. února 2017

 

Proč žádat o dotaci s námi?

  • pomůžeme se zpracováním samotné žádosti o dotaci, vč. všech příloh,
  • zpracujeme veškerou potřebnou dokumentaci, vydefinujeme procesy, odpovědnosti, tok informací apod.
  • poskytneme informační systém pro monitoring a vyhodnocování spotřeby energie, resp. pro správu energetického managementu – komoditní portál EnergyBroker,
  • budeme Vám k dispozici po celou dobu udržitelnosti projektu, vč. odborné podpory při zpracovávání zpráv o udržitelnosti projektu.

 Neváhejte se na nás s jakýmkoli dotazem kdykoli obrátit - kontakty


archív aktualit »