30.10.2015

Desítky úspěšně zrealizovaných veřejných zakázek na dodávky elektřiny i zemního plynu

Pro naše klienty jsme letos zrealizovali desítky veřejných zakázek na dodávky elektřiny i zemního plynu, přičemž více než dvě třetiny těchto zakázek byly formou postupného nákupu. Zadavatelé si tak čím dál více začínají uvědomovat výhody postupného nákupu, mezi kterými lze zmínit zejména možnost nakupovat komoditu po částech vždy ve výhodném okamžiku v souvislosti s vývojem cen elektřiny a zemního plynu na velkoobchodních trzích, což umožní diverzifikovat riziko, oproti případům, kdy se nakupuje na fixní cenu v době, kterou "určí" průběh vyhlášeného zadávacího řízení. Další výhodou je bezesporu dlouhodobější smluvní vztah s dodavatelem, kterému je veřejná zakázka zadána, jelikož odpadá každoroční nutnost procesu změny dodavatele a určitě toto ocení i účetní a ekonomická oddělení, která jsou nucena se rok co rok orientovat v různých podobách faktur. Zároveň nelze opomenout též finanční úsporu, kterou zadavatelům tento model přinese. Naši specialisté neustále monitorují vývoj cen elektřiny a zemního plynu a s jednotlivými klienty jsou v úzkém kontaktu z důvodu doporučení k realizaci jednotlivých nákupů, určitě se tedy nemusíte obávat, že po vyhlášení výsledků veřejné zakázky zůstanete na realizaci postupných nákupů sami. Pro více informací tak neváhejte se na nás kdykoli obrátit. 


archív aktualit »