ČSN EN ISO 50001

IMPLEMENTACE NORMY ČSN EN ISO 50001 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ

Přidanou hodnotou této služby je zejména odborná podpora při zavádění systému managementu hospodaření energií podle ČSN EN ISO 50001 a kompletní příprava na certifikaci. Kraje a města nad 20 tis. obyvatel navíc mohou na tuto službu využít dotační podporu z programu EFEKT, který vyhlašuje Ministr průmyslu a obchodu – aktivita E.1.

 

POPIS PRODUKTU

 • navrhneme tým energetického managementu daného subjektu
 • zabezpečíme vyhlášení energetické politiky oprávněnou osobou
 • sestavíme akční plán specifikující energetické cíle, cílové hodnoty, legislativní a další požadavky
 • zrealizujeme odborná školení týmu energetického managementu
 • provedeme monitoring stávajícího stavu (spotřeby energie, ukazatele energ. náročnosti, apod.)
 • zajistíme odbornou pomoc při implementaci informačního systému EnergyBroker pro správu dat sloužících k zavedení systému managementu hospodaření energií
 • vytvoříme databázi a naplníme informační systém
 • zabezpečíme tvorbu procesů kontroly a vyhodnocování dat

Tuto službu lze optimálně kombinovat se službou poskytnutí systému pro správu energetického managementu – webové aplikace EnergyBroker.

 

DALŠÍ NABÍZENÉ SLUŽBY

 • systém správy energetického managementu – webová aplikace EnergyBroker www.energybroker.cz
 • realizace energetického managementu
 • zajištění funkce externího energetika
 • administrace veřejné zakázky/výběrového řízení na dodavatele elektrické energie, zemního plynu
 • postupné nákupy energií

Dokumenty ke stažení

.pdf leták - ČSN EN ISO 50001