7.9.2012

Burzovní obchody Komoditní burzy PROFIT

Dne 6. 9. 2012 zprostředkovala společnost ENSYTRA s.r.o. jako dohodce Komoditní burzy PROFIT první dva burzovní obchody za účelem nákupu elektrické energie na období roku 2013 pro obec Postřelmov (okres Šumperk). Likvidita burzy byla zajištěna účastí celé řady významných dodavatelů elektrické energie. Realizací burzovního obchodu na nákup elektřiny přes Komoditní burzu PROFIT se podařilo dosáhnout pro obec Postřelmov úspory ve výši 12% oproti stávajícímu roku v napěťové hladině nízkého napětí a úspory ve výši 18% v napěťové hladině vysokého napětí. Burzovními obchody se dosáhlo průměrných cen nákupu 1 177 Kč/MWh v hladině nízkého napětí a ceny 1 251 Kč/MWh v hladině vysokého napětí.

Burzovní obchod byl realizován prostřednictvím komoditního portálu EnergyBroker (www.energybroker.cz) , jež je zároveň obchodním nástrojem burzy. Veškerá administrace burzovních obchodů, včetně administrace obchodních dat jednotlivých odběrných míst elektřiny a zemního plynu je realizována elektronicky, obchodním nástrojem burzy EnergyBroker.

Zákazníkovi i následně po ukončení burzovního obchodu zůstává přístup do administrace jeho odběrných míst elektřiny, zemního plynu, vody a tepla. Komoditní portál EnergyBroker je vhodným nástrojem pro administraci odběrných míst, sledování celkových a průměrných nákladů na energie a zároveň vytváření podkladů pro realizaci výběru dodavatele. EnergyBroker je v současnosti jediným komoditním portálem v České republice, jež zajišťuje komplexní servis v oblasti nákupu energií.


archív aktualit »