ENSYTRA
unitkátní řešení nabitá energií

Společnost ENSYTRA s.r.o. je nezávislou poradenskou společností v oblasti energetiky. Realizujeme specifická řešení v oblasti úspor energie, nákladů a času. Na trhu působíme od roku 2009.

Mezi naše hlavní činnosti patří následující služby:

x
Poradenství

Poradenství

Poskytujeme poradenství zaměřené na oblast energetiky, energetického obchodu, postupného nákupu energie a energetického managementu. Dle společného zadání vyhotovujeme specializované studie zaměřující se na snížení energetické náročnosti, zvyšování energetické účinnosti a efektivnějšího využití zdrojů energie.

x
energybroker.cz

Software energetického a facility managementu

Prostřednictvím týmu energetických a facility specialistů vyvíjíme a poskytujeme webovou aplikaci www.energybroker.cz. Vytváříme specifické, společně fungující aplikace modulů: CRM, svěřených budov, energetických hospodářství, on-line monitoringu spotřeby, postupného nákupu energie, rozúčtování nákladů za energie a služby, revizí, odpadového hospodářství, autodopravy, správy veškerých procesů spojených s realizací energetického managementu dle ISO 50001 a další.

x
ISO 50001

Implementace normy hospodaření s energií ISO 50001

Poskytujeme komplexní služby zahrnující implementaci energetického managementu (EnMS) dle ISO 50001. Definujeme hranice systému, zpracujeme návrh energetické politiky, navrhneme strukturu týmu EnMS včetně definice jeho odpovědností a pravomocí, zrealizujeme školení týmu EnMS, vypracujeme směrnici EnMS, zpracujeme Registr legislativních požadavků včetně Zásad hospodárného využívání energie, zpracujeme návrh motivačního programu. V další analytické fázi se zaměříme především na definici energetických cílů a akčních plánů. Součástí našich služeb je zajištění kooperace pro úspěšné absolvování předcertifikačního a certifikačního auditu.

x
Externí energetik, energetický manager dle ISO 50001

Externí energetik, energetický manager dle ISO 50001

Služby externího energetika obsahují především činnosti zahrnující evidenci a správu dat o spotřebách a nákladech za dodávku energie včetně provádění kontrol faktur za energie. Zajištění plnění veškerých legislativních povinností spjatých se zákonem 406/2000 Sb. o hospodaření energií, zastoupení objednatele při komunikaci s distributory a dodavateli energie, poskytnutí právního poradenství v oblasti energetické legislativy. Služby energetického manažera dle ISO 50001 jsou spjaty s komplexními činnostmi, jimiž je energetický manažer dle systému ISO 50001 vázán. Konkrétní obsah služeb je definován dle individuální dohody s objednatelem.

x
Výběr dodavatele energie

Výběr dodavatele energie

Před zahájením výběru dodavatele dochází k analýze nákupního portfolia elektřiny a zemního plynu za předešlé období dodávek, následně se vytváří predikce odběru na dané období dodávky. Navrhují se možné modely nákupu elektřiny a zemního plynu, v případě postupného nákupu jeho risk management. Vytváří se zadávací dokumentace včetně všech potřebných příloh. Následně probíhá výběr dodavatele s možností zakončení formou elektronické aukce. Zajišťujeme kontrolu včetně případných revizí smluvního vztahu.

x
Postupné nákupy

Postupné nákupy energie

V rámci podpory a realizace postupného nákupu elektrické energie a zemního plynu sestavujeme risk management nákupu energie definující základní pravidla při obstarávání daného množství komodity. Sledujeme velkoobchodní ceny energie a následně zajišťujeme proces nákupu elektrické energie a zemního plynu u dodavatele (připravujeme konfirmační protokoly atd…). Veškerý proces nákupu energie probíhá prostřednictvím webové aplikace www.energybroker.cz (EB) a energetických specialistů společnosti ENSYTRA s.r.o. Dle nastaveného risk managementu nákupu poskytuje EB denní report pohybu velkoobchodních cen, upozornění na možnost vhodné doby nákupu energie a další uživatelem definované reporty.

Naši klienti

Hlavní město Praha
Statutární město Brno
Fakultní nemocnice Olomouc
Olomoucký kraj
Město Hranice
Město Frýdek Místek
Město Rýmařov

Projekty

Facility management pro dosažení energetických úspor

registrační číslo projektu : CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_104/0025581

Vzhledem ke stále rostoucímu významu efektivity palivo-energetického komplexu, stoupá míra potřeby efektivních a uživatelsky přívětivých nástrojů pro řízení energetického hospodářství. Projekt si klade za cíl ověřit transferovanou technologii v rámci vývoje systému pro řízení podpůrných a energetických aktivit na straně spotřeby.

Evropská unie, Evropská fond pro regionální rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu
již 12 let s Vámi

ENSYTRA s.r.o.

nám. Svobody 931/22, 789 85 Mohelnice

606 721 666

ensytra@ensytra.cz

IČ: 28582136, DIČ: CZ28582136

ID datové schránky: vci4a7t

Sociální sítě

© 2021 ENSYTRA s.r.o.