ENSYTRA
unitkátní řešení nabitá energií

Společnost ENSYTRA s.r.o. je nezávislou poradenskou společností v oblasti energetiky. Realizujeme specifická řešení v oblasti úspor energie, nákladů a času. Na trhu působíme od roku 2009.

Mezi naše hlavní činnosti patří následující služby:

x
Poradenství

Poradenství

Poskytujeme poradenství zaměřené na oblast energetiky, energetického obchodu, postupného nákupu energie a energetického managementu. Dle společného zadání vyhotovujeme specializované studie zaměřující se na snížení energetické náročnosti, zvyšování energetické účinnosti a efektivnějšího využití zdrojů energie.

x
energybroker.cz

Software energetického a facility managementu

Prostřednictvím týmu energetických a facility specialistů vyvíjíme a poskytujeme webovou aplikaci www.energybroker.cz. Vytváříme specifické, společně fungující aplikace modulů: CRM, svěřených budov, energetických hospodářství, on-line monitoringu spotřeby, postupného nákupu energie, rozúčtování nákladů za energie a služby, revizí, odpadového hospodářství, autodopravy, správy veškerých procesů spojených s realizací energetického managementu dle ISO 50001 a další.

x
ISO 50001

Implementace normy hospodaření s energií ISO 50001

Poskytujeme komplexní služby zahrnující implementaci energetického managementu (EnMS) dle ISO 50001. Definujeme hranice systému, zpracujeme návrh energetické politiky, navrhneme strukturu týmu EnMS včetně definice jeho odpovědností a pravomocí, zrealizujeme školení týmu EnMS, vypracujeme směrnici EnMS, zpracujeme Registr legislativních požadavků včetně Zásad hospodárného využívání energie, zpracujeme návrh motivačního programu. V další analytické fázi se zaměříme především na definici energetických cílů a akčních plánů. Součástí našich služeb je zajištění kooperace pro úspěšné absolvování předcertifikačního a certifikačního auditu.

x
Externí energetik, energetický manager dle ISO 50001

Externí energetik, energetický manager dle ISO 50001

Služby externího energetika obsahují především činnosti zahrnující evidenci a správu dat o spotřebách a nákladech za dodávku energie včetně provádění kontrol faktur za energie. Zajištění plnění veškerých legislativních povinností spjatých se zákonem 406/2000 Sb. o hospodaření energií, zastoupení objednatele při komunikaci s distributory a dodavateli energie, poskytnutí právního poradenství v oblasti energetické legislativy. Služby energetického manažera dle ISO 50001 jsou spjaty s komplexními činnostmi, jimiž je energetický manažer dle systému ISO 50001 vázán. Konkrétní obsah služeb je definován dle individuální dohody s objednatelem.

x
Výběr dodavatele energie

Výběr dodavatele energie

Před zahájením výběru dodavatele dochází k analýze nákupního portfolia elektřiny a zemního plynu za předešlé období dodávek, následně se vytváří predikce odběru na dané období dodávky. Navrhují se možné modely nákupu elektřiny a zemního plynu, v případě postupného nákupu jeho risk management. Vytváří se zadávací dokumentace včetně všech potřebných příloh. Následně probíhá výběr dodavatele s možností zakončení formou elektronické aukce. Zajišťujeme kontrolu včetně případných revizí smluvního vztahu.

x
Postupné nákupy

Postupné nákupy energie

V rámci podpory a realizace postupného nákupu elektrické energie a zemního plynu sestavujeme risk management nákupu energie definující základní pravidla při obstarávání daného množství komodity. Sledujeme velkoobchodní ceny energie a následně zajišťujeme proces nákupu elektrické energie a zemního plynu u dodavatele (připravujeme konfirmační protokoly atd…). Veškerý proces nákupu energie probíhá prostřednictvím webové aplikace www.energybroker.cz (EB) a energetických specialistů společnosti ENSYTRA s.r.o. Dle nastaveného risk managementu nákupu poskytuje EB denní report pohybu velkoobchodních cen, upozornění na možnost vhodné doby nákupu energie a další uživatelem definované reporty.

Naši klienti

Hlavní město Praha
Statutární město Brno
Fakultní nemocnice Olomouc
Olomoucký kraj
Město Hranice
Město Frýdek Místek
Město Rýmařov
již 12 let s Vámi

ENSYTRA s.r.o.

nám. Svobody 931/22, 789 85 Mohelnice

606 721 666

ensytra@ensytra.cz

IČ: 28582136, DIČ: CZ28582136

ID datové schránky: vci4a7t

Sociální sítě

© 2021 ENSYTRA s.r.o.